Cách xử lý Hoá đơn ở trạng thái 'In Payment' sau khi nhận thanh toán từ khách hàng

Start writing here...